WAT WIJ BIEDEN

Wie de essentie van ondernemen begrijpt, ziet dat marketing het kloppend hart is, wat de inspiratie, motivatie en accelerator is van elke andere activiteit van de organisatie.

We maken de vertaalslag vanuit het bedrijf naar marketingstrategieën, brengen nieuwe concepten tot leven en brengen door middel van projecten het bedrijf naar een next level. Daarom zijn wij zo breed georiënteerd met specialisten voor op de juiste plek. Dat vergt expertise op heel veel vlakken die we afhankelijk van de wensen en behoeften inzetten.

GET IN TOUCH

ONLINE MARKETING

Hoe gebruik je alle kennis die je van je doelgroep hebt? Hoe zorg je ervoor dat je website beter wordt gevonden? Hoe hou je het overzicht van de trends en vooral: hoe hou je de focus? Hoe je het draait of keert: Google is een zoekmachine waar je niet om heen kunt. Maak er dus handig gebruik van en laat het als tool in je voordeel werken.

We bieden de handvatten om het zelf allemaal te doen, of nemen het roer (tijdelijk) over.  

MEER LEZEN

STRATEGIE & DESIGN

Als alle activiteiten en processen op elkaar worden afgestemd, vertaalt zich dat in die waardepropositie die zich onderscheidt van alle andere. Deze elementen zijn onlosmakelijk verbonden aan wat (marketing)strategie is en hebben een direct effect op het bedrijfsresultaat. We ondersteunen graag het proces van het bouwen van een ijzersterk strategie om de doelstellingen te realiseren.

Hoe evolueert jouw bedrijf van goed naar uitzonderlijk?

MEER LEZEN

CONTENT MARKETING

Op welk wijze bereik je op de meest efficiënte manier de doelgroep? Dat is waar het allemaal om draait. Want het doel van content marketing is je klantrelatie te verdiepen waardoor je merkwaardig wordt en blijft. Het zijn video’s, blogs, nieuwsfeiten of whitepapers die de doelgroep op het juiste moment bereiken. Maar daar ligt tegelijk ook de uitdaging: het creëren van kwalitatieve content, de interactie aangaan en het contact onderhouden.

MEER LEZEN

WORKSHOPS & TRAININGEN 

Verdiepen van expertise, opdoen van nieuwe ideeën, het oefenen van praktijksituaties… Dat is het doel van onze workshops, waarin je de beste onderdelen van trainingen combineert. Een korte theorie wordt in een workshop direct vertaald naar de praktijk door oefeningen.  De focus ligt op kennisdeling, synergie, energie en interactiviteit. De trainingen hebben als doel om vaardigheden of expertises van deelnemers te vergroten. Ze zijn daarom breder opgezet, zijn diepgaander en intensiever. Trainingen beslaan minimaal 1 dag, zodat er meer tijd is om nieuw gedrag eigen te maken.

MEER LEZEN

PROJECT MANAGEMENT

Projecten worden ingezet om doelstelling gefaseerd en zo efficiënt mogelijk binnen een bepaalde termijn te behalen. Gantt grafieken kunnen hierbij een prima overzicht bieden om de deadlines in de gaten te houden, maar er is meer nodig om projecten tot een succes af te ronden. Durf af te stappen van traditionele denkpatronen en kies voor een methode die buiten de geëffende paden treedt. Dergelijke aanpak kan meer waardevolle resultaten opleveren binnen de beperkingen van tijd en budget. Stel klantwaarde centraal in plaats van het voldoen aan een vooropgezette planning.

MEER LEZEN