Project Description

In de markt zetten van Rwandese koffie, door begeleiding van de Tilburgse studenten tijdens het marktonderzoek. Het project is tot eind 2017 een testcase dat als basis dient om het project te upscalen naar een blijvende inkomstenbron voor een paar honderd dames. Social media is belangrijk, er werd een start gemaakt met community building.